6/06/2011

Ο εγκέφαλος και τα μάτια μας πολλές φορές μας «ξεγελάνε»…Δοκίμαστε το παρακάτω τέστ…τα αποτελέσματα του θα σας εντυπωσιάσουν!
Δοκιμάστε να διαβάσετε το παρακάτω κείμενο
Σνφμύωα με μια έυρενα στο Πισήναπιμετο του Κμτρπιαιζ, δεν πεαίζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμάμρα μσέα σε μια λξέη, αεκρί το πώτρο και το ταελείτυο γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη.

Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς και μροπετίε να δαβαιάεστε τις λιεξές χρωίς πλβημόρα.

Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι

γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά την λξέη σαν σνύλοο.
από τον Paylos Tzanetakis

Αντιδράσεις:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γίνετε φίλοι μας στα Δημοτικά Τραγούδια
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...